Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας

Ο κήπος αυτός δημιουργήθηκε με σπορά


Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας
Κήπος σε ξενοδοχείο στο Βούτσι Αρκαδίας