Κήπος στην Κηφισιά

Ο κήπος αυτός δημιουργήθηκε με σπορά


Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά