Κήπος στην Κηφισιά

Ο κήπος αυτός δημιουργήθηκε με σπορά


Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά
Κήπος στην Κηφισιά