Κήπος στην Πολιτεία

Ο κήπος αυτός κατασκευάστηκε το 2005


Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία
Κήπος στην Πολιτεία