Αερόφυτα

Αερόφυτα

Τα αερόφυτα αποτελούν είδος επίφυτων τα οποία επιβιώνουν επάνω σε κορµούς άλλων φυτών ή σε βράχους. Δεν χρειάζονται έδαφος για την ανάπτυξή τους και το ριζικό τους σύστηµα αναπτύσσεται επιφανειακά ώστε να είναι ικανά να αγκιστρώνονται από τα άλλα φυτά. Τα τριχίδια που φέρουν στην επιφάνεια τους προσλαµβάνουν, µέσω του νερού και του αέρα, όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες που χρειάζονται.    

Δεν αποτελούν παράσιτα και κατατάσσονται στα χλωροφυλλούχα φυτά. Αυτά είναι τα Tillandsias τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Βροµελιδών (Bromeliaceae) και είναι ευρέως γνωστά ως αερόφυτα. Στο γένος υπολογίζεται ότι ανήκουν περίπου 730 αειθαλή, πολυετή ανθοφόρα είδη που προέρχονται από τα δάση και τις ερήµους της Νότιας και Κεντρικής Αµερικής.

Τα αερόφυτα ζουν αρκετά χρόνια και ανθίζουν µία φορά µέσα στο χρόνο. Η διάρκεια της ανθοφορίας τους εξαρτάται από το κλίµα και µπορεί να διαρκέσει από πολλές ηµέρες µέχρι και αρκετούς µήνες.  

Όταν τα κάτω στελέχη του αερόφυτου αρχίσουν να ξεραίνονται τότε πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά. 

Αν και δε χρειάζονται έδαφος για την ανάπτυξή τους, ωστόσο το πότισµα είναι απαραίτητο. Σε ένα µεσογειακό κλίµα, όπως της Ελλάδας, µία φορά την εβδοµάδα αρκεί. Βυθίζοντάς τα στο νερό για 10 - 15 λεπτά ή κρατώντας τα κάτω από τη βρύση απορροφούν την απαιτούµενη υγρασία που χρειάζεται να αποθηκεύσουν. Έπειτα ακολουθεί καλή στράγγιση καθώς η πολύ υγρασία µπορεί να προκαλέσει σήψεις κατά τόπους. Σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες τα βοηθούµε ψεκάζοντάς τα.

Πολλαπλασιάζονται κατά κύριο λόγο µε σπόρο ή µε τη διαίρεση των νέων φυταρίων. Η απευθείας έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να τα βλάψει για αυτό προτιµούν το έµµεσο ηλιακό φως. Επιβιώνουν σε γυάλες, δοχεία, ξύλινες επιφάνειες, φελούς, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι τοποθετηµένα σε άµεσα ηλιαζόµενη θέση. Αν χρειαστεί να στηριχτούν ως διακοσµητικά σε κάποια επιφάνεια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σπάγγο, µαλακό σύρµα ή ελάχιστη ποσότητα κόλλας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουµε µεριµνήσει για τον τρόπο άρδευσής τους ώστε να µένουν ανεπηρέαστες οι άµεσα εφαπτόµενες επιφάνειες µε την κατασκευή. 
 

 

 
 
    

Πηγή: 
https://www.airplantsupplyco.com/pages/air-plant-care 
https://gardentherapy.ca/evive-a-sick-air-plant/